ARBEJDSMARKEDSKENDSKAB,

BRANDING & SALGSPSYKOLOGI

DIN VEJ TIL NYE MULIGHEDER

Et fag på akademiuddannelsen ‘Salg og markedsføring’
under faget: ”Salgspsykologi og grundlæggende salg”

10 ETCS point – Kursuskode: 37610

VELKOMMEN HOS VIDENPILOTERNE & ERHVERVSAKADEMI DANIA

 

*ARBEJDSMARKEDSKENDSKAB,BRANDING & SALGSPSYKOLOGI* er i samarbejde med Dania. Et samarbejde hvor vi gør vi op med den traditionelle tilgang til den
‘6 ugers jobrettede uddannelse’.  Vi byder ind med en innovativ uddannelse, hvor vi udover den faglige opkvalificering, også sikrer din selvforsørgelse. På den måde optimerer vi på tiden, og uddannelse bliver din direkte vej til job.

Videnpiloterne er en privat virksomhed, der samarbejder med Jobcentre og Uddannelsesinstitutioner, omkring formidling af job og uddannelse til ledige. Vores primære fokus og målsætning er altid ordinært job.

Vores kunder og samarbejdspartnere oplever, at vejen til succes, ligger i mødet med den enkelte, individuelt hvor de er, så vi kan give kvalificeret sparring og vejledning til både kandidat og virksomhed og dermed sikre gode match til job.

 

ARBEJDSMARKEDSKENDSKAB, BRANDING & SALGSPSYKOLOGI

Et fag på akademiuddannelsen ‘Salg og markedsføring’ under faget ‘Salgspsykologi og grundlæggende salg’
10 ETCS point
  |  Kursuskode: 37610

Faget henvender sig til dig som ønsker at højne dine muligheder for en hurtigere overgang i job. Sammen identificerer vi de konkrete udfordringer der er, hvordan vi efterfølgende kan arbejde med dem og hvad der skal igangsættes for at du igen er tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvorfor deltage på uddannelsen?
Vi tror på, at vi ved at sætte fokus og frasorterer ikke relevante elementer, hurtigere og bedre kan sætte den plan som får dig tilbage på arbejdsmarkedet. Der ud over ved vi, at din tid er afgørende og derfor skal den også anvendes optimalt.

Hvordan fungerer det?
Metoden er dig og det du kommer med. Vi mennesker er forskellige og det kræver en individuel plan. Planen har ét overordnet fokus – job. Du bliver undervist i hold og sideløbende hermed afholder du samtaler med din konsulent som skal sikre at du i din proces kommer i mål.

Hvad får du ud af det?
Vi tager hele paletten i brug og det vil sige, at du bliver afklaret i forhold til fremtidige arbejdsopgaver, evt. brancher, uddannelsesløft, uddannelsesvalg og muligheden for at gå selvstædig eller en kombination heraf.
Dertil kommer de personlige, fagligt og sociale kompetencer som vi igennem uddannelsen træner dig i.

Din uddannelse afsluttes med en eksamen som tager udgangspunkt dig og din plan.

SPØRGSMÅL ?

Gitte Eggert

Gitte Eggert

Operativ Chef

Kontakt:
T:   +45 2550 0020
M:  geg@videnpiloterne.dk
Vi arbejder blandt andet med:
• Bevægelse i relationer & netværk
• Det personlige relations salg
• Personlige, sociale og faglige kompetencer
• Personlig branding – værdier og selvindsigt
• Person profil
• Præsentationsmateriale
• Verbal og non verbal kommunikation
• Motivation
• Selvværd og selvtillid
• Arbejdsmarkeds struktur og kultur

 

Få mere info i vores brochure HER.

 

 

TILMELDING:

NÆSTE OPSTART

04.05.2020 - 17.06.2020 - ARBEJDSMARKEDSKENDSKAB, BRANDING & SALGSPSYKOLOGI - VIDENPILOTERNE HORSENS

Undervisning:
UGE 19: 4/5 + 5/5
UGE 20: 12/5 + 13/5
UGE 21: 19/5 
UGE 22: 26/5 + 28/5
UGE 24: 9/6
Undervisning: kl. 9.00-15.30

Eksamen:
UGE 25 d. 17/6-2020
Eksamen: kl. 9.00-15.30

PRAKTISK INFO:

ADGANGSKRAV

For at blive optaget kræves en af følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse (se studieordning for specifikationer)
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de tre førstnævnte.

Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring, der er opnået efter eller sideløbende med adgangsgivende uddannelse.

Der kan i enkelte tilfælde gives kompensation for ikke at opfylde de formelle adgangskrav. Det kan kun ske i de tilfælde, hvor Erhvervsakademi Dania ud fra en konkret og individuel vurdering skønner, at du har forudsætninger, som svarer til adgangskravene.

INFO TIL LEDIGE

I udgangspunktet kan du som ledig deltage i uddannelsen under forudsætning af, at du i øvrigt opfylder adgangskravene. Der er ingen begrænsninger i forhold til om du som ledig kan tage uddannelsen, det skal dog bevilliges af din a-kasse eller dit jobcenter.

Vi oplever at kommunernes jobcentre og a-kasser har forskellige muligheder for at bevillige uddannelse til ledige. Vores råd er derfor at du er grundig i arbejdet med at få jobcentret til at bevillige dig en uddannelse.

Er du faglært eller har du en kort videregående uddannelse?
Er du faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse, har du ret til ét 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra 1. ledighedsdag.

Har du en længere videregående uddannelse?
Har du har en mellemlang- eller længerevarende uddannelse kan du deltage i uddannelsen, hvis du får det bevilliget af dit jobcenter.

 

EKSAMEN

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen.

Du vil automatisk blive tilmeldt eksamen på faget. Du kan læse mere om reglerne for eksamen i eksamensreglementet.

Du har som udgangspunkt 3 forsøg til at bestå en eksamen, og ønsker du et evt. 4. forsøg, skal du søge dispensation om det.

Når deltagergebyret er betalt, har du samtidig betalt for op til 3 eksamensforsøg hvis nødvendigt. Hvis du ikke deltager i den planlagte eksamen for faget, har du automatisk brugt ét forsøg og har dermed kun 2 tilbage.

Har du ikke mulighed for at deltage i den planlagte eksamen pga. sygdom, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest samme dag som selve eksamen. Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, hvis det ikke skal tælle som et forsøg. Du kan kun gå til en ny eksamen, såfremt du ikke består eller ikke deltog i den oprindelige eksamen.

Hvis du skal til eksamen på et andet tidspunkt end den dag, der er planlagt på faget, skal du være opmærksom på, at eksamen kan blive afholdt et andet sted end oprindeligt, og at næste eksamensmulighed afhænger af gennemførelse af faget på et senere tidspunkt.

Efter bestået eksamen får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

DOWNLOAD BLANKETTER

Her finder du blanketten AR237:

Horsens – Opstart 4/5-2020

 

Sparring til den moderne leder der vil videre….
Ud fra mine personlige præferencer gav karriererådgivningen hos Videnpiloterne mig den helt rette proaktive T2M sparring på innovative muligheder kombineret med stærke netværksrelationer.
Igennem målrettede dialoger og handleplaner, blev jeg lynhurtigt en del af et slagkraftigt netværk hvor fremdrift og min behov var i højsædet.
Videnpiloterne er det helt rigtige valg for Executives, mellem- og topledere som ønsker ligesindet sparring og personlig fremdrift. Niels Toftgaard

Global Sales Director, Hydratech Industries

VIDENPILOTERNE

VI DÆKKER HELE LANDET!

HERNING

Hovedkontor/Administration:

Lollandsvej 4A
7400 Herning
T: +45 2550 0020
M: info@videnpiloterne.dk

Herning:

Lollandsvej 4A
7400 Herning
T: +45 2550 0020
M: herning@videnpiloterne.dk

KOLDING

 

Videnpiloterne:

Centervej 2B, 1. th
Bramdrupdam
6000 Kolding
T: +45 2550 1900
M: kolding@videnpiloterne.dk

AARHUS

Videnpiloterne:

Egsagervej 16
8230 Åbyhøj
T: +45 2550 1900
M: aarhus@videnpiloterne.dk

HERLEV

Videnpiloterne:

Hørkær 16, 2. sal
2730 Herlev
T: +45 2550 1900
M: herlev@videnpiloterne.dk

KONTAKT OS

KONTAKT OS

7 + 5 =

HOVEDKONTOR

HOVEDKONTOR

HOVEDKONTOR

LOLLANDSVEJ 4A · 7400 HERNING
+45 2550 1900
info@videnpiloterne.dk

LOLLANDSVEJ 4A · 7400 HERNING
+45 2550 0020
info@videnpiloterne.dk

Videnpiloterne følger et ledelsessystem for informationssikkerhed,
under standarten for ISO/IEC 27001.

PRIVATLIVSPOLITIK

Videnpiloterne ApS  ·  Lollandsvej 4A, 7400 Herning  ·  info@videnpiloterne.dk ·  +45 2550 0020  ·  cvr: 38316435