DEN SORTE BOKS

DET NYE ARBEJDSMARKED

DET NYE ARBEJDSMARKED
Hvad er #DetNyeArbejdsmarked?
Videnpiloterne har altid arbejdet ud fra en anderledes, individualistisk og ikke mindst omskiftelig tilgang til arbejdsmarkedet, hvilket også afspejles i den måde vi arbejder med beskæftigelsesindsatsen på.
For at vi som virksomhed løbende kan ændre, tilpasse og sikre, at vi med vores indsats rammer lige ind i udbud/efterspørgsel – eller skaber det – har vi ikke nogen endegyldig metode – vi har til gengæld et meget stærkt fokus. #DetNyeArbejdsmarked er for os at se – ikke en ramme, men en forståelse og en overbevisning om, at fokus skaber effekt og resultat. Når vi sammen praktiserer og opretholder fokus – så kommer vi succesfuldt i mål.
#DetNyeArbejdsmarked er digitalt, det er omskifteligt, det er intelligent. Vi vil se store siloer nedbrydes, omlægges og ændres – vi ser virksomhedskulturer ændre sig hurtigere, end vi troede var muligt, og en efterspørgsel på arbejdskraft som løbende grundet omskifteligheden vil ændre sig. Vi ser brancher bryder op og nye kommer til – vi står i en transformation, som kræver specialist viden og en evne til at tænke forud for tiden. Vi erkender, at vi ikke kan lave langsigtede processer – de vil ændre sig løbende, og det er et vilkår i arbejdet. Vi er ikke science fiction-jubelhelte, vi er nutidige realister, som arbejder fremsynet og ud fra, hvad vi gør i morgen og ikke, hvad vi gjorde i går.
Tankerne bag #DetNyeArbejdsmarked.
Vi tror på dig – også – når du ikke helt selv er der endnu.
Hos Videnpiloterne har vi altid haft en meget høj succesrate, og det er selvfølgelig glædeligt. Til gengæld er det ikke overraskende. Vi tror fuldt og fast på vores fokus, og vi arbejder kun med det, som virker. Vi er på forkant, og vi tror fuldt og fast på vores fokus, og arbejder kun med det der virker. Både på arbejdsmarkedet og i den private beskæftigelsesindsats er det væsentligt at identificere, hvad behovet er – også i morgen. For at kunne dette skal vores konsulenter være nysgerrige, opsøgende, fantastisk dygtige kommunikativt og ikke mindst handlekraftige. Vi ved, at fokus kræver 10 % snak og 90 % handling, det afspejler også #DetNyeArbejdsmarked.
Vi udfordrer konsekvent ikke handlinger, som er forsøgt – virker det ikke – skal vi ikke bruge tid på det. Vi bruger derimod tiden fuldt ud på at skabe fokus. Vi placerer ansvar og arbejder ud fra – den mindste ændring, som kan skabe den største forskel. Det skal ikke være raketvidenskab, det er simpelt. #DetNyeArbejdsmarked er digitalt, omskifteligt og vil i stigende grad bære præg af FN’s Verdensmål.
Vi som specialister er trænet i at flytte og fastholde fokus på din proces, hvad enten du er udenfor arbejdsmarkedet eller i virksomhed.
Hos Videnpiloterne er vi meget optaget af at have den specialistviden, der kan hjælpe den enkelte kandidat videre i deres arbejdsliv – derfor er vi altid opdateret på de tendenser, der er på #DetNyeArbejdsmarked.
Vi forholder os konstruktivt kritiske til markedet og afsøger kontinuerligt de bevægelser, der er, fordi vi har ambitioner om at være en seriøs spiller, der kan være med til at påvirke bevægelsen positivt både på kort og lang sigt.
Vi tror på, at fokus nedbryder målgrupper og på, at alle, der vil, kan deltage aktivt på arbejdsmarkedet.
Vi tror på, at en rummelig tilgang til at se potentialet i mennesker vil få afgørende indflydelse på den verden, vi lever i og på den bevægelse, der er sat i gang.
Vi tror på, at nye tanker om den måde, vi gør tingene på, både indenfor beskæftigelsesindsatsen, men i høj grad også ude i virksomhederne, er afgørende for vores konkurrenceevne i fremtiden og for det velfærdssamfund, som generationerne før os har bygget op.
Vi tror på mennesker – vi tror på dig, og vi tror på #DetNyeArbejdsmarked.
Arbejdsmarkedet er påvirket af mange faktorer og i konstant bevægelse. Derfor er det også afgørende for beskæftigelsesindsatsen, at der skabes bevægelse, der matcher behovet på arbejdsmarkedet. Det handler om at tilpasse sig de krav, der er her og nu og være villig til omstilling og at evne at bruge ens kompetencer på nye måder.
Vi vurderer, at kraften, der er i den bevægelse, ikke kan negligeres til at være sort/hvid, og at der i fremtiden vil være fokus på bæredygtighed på mange forskellige måder. Dette vil kræve, at vi som mennesker tør tænke nyt og stille nye krav til os selv og til det arbejdsliv, vi skal have.
Vi ser bevægelsen som en bølge, der målrettet og uden hensyntagen til små ubetydelige ting vil have betydning for virksomheder, offentlige instanser, og hvordan vi i fremtiden kan anvende det, vi som mennesker kan. Dette vil i høj grad handle om at skabe en bundlinje, hvor der er balance mellem det økonomiske og de 17 verdensmål.
Digitaliseringen af arbejdsmarkedet har været på vej længe, men det er interessant, at en udefrakommende virus på den måde har fået udviklingen til at tage fart, og at så mange i langt højere grad har fået øje på helt nye måder at gøre tingene på…
Uagtet, hvornår der sker en radikal forandring, vil det fremtvinge nye krav og dermed opstå nye måder at agere på – og ikke mindst giver sådanne ændringer helt nye muligheder. Vi forholder os til, hvad vi gør her og nu – det, der så sker i morgen, vil stille nye krav til, at vi formår at agere i det, stille os på tæerne, skabe et overblik og finde nye veje. Det vil i Videnpiloternes optik aldrig være en løsning, at vi prøver desperat at fastholde os selv i det, vi kender.
Vi tror på, at løsningen er den enkelte. Derfor vil vi altid tage udgangspunkt i det, der bliver bragt til bordet, lade os inspirere til at se tingene fra nye vinkler og sætte handling bag.
Det vil være afgørende, at vi som specialister står til rådighed til at vejlede de, som af den ene eller anden grund har behov for hjælp til at agere i de ændringer, de møder i deres liv. De skal støttes i, hvordan netop deres kompetencer kan sættes i spil her og nu – og i fremtiden. Med en forudsætning om, at det er et øjebliksbillede at være ledig, vil det for os aldrig give mening at gøre ledige til jobsøgningseksperter i en general forstand og dermed fastholde dem i ledigheden Derfor arbejder vi ud fra en procesorienteret læring, hvor vi giver den ledige værktøjerne til at håndtere deres egen proces og målrette den indsats, der er nødvendig for den enkelte. Med udgangspunkt i en viden om #DetNyeArbejdsmarked, tror vi på, at vi med en resultatfokuseret tilgang kan skabe en bevægelse hos den ledige – uden at sætte unødige elementer imellem dem og deres kommende job. De skal hurtigst muligt tilbage som en aktiv del af det ordinære arbejdsmarked, for det er der, udviklingen sker.
Derfor spørger vi ind til, hvad der SKAL TIL, og så gør vi det – for toget er kørt fra perronen, og vil du med, så må du op i fart.
Fremtiden er her lige om lidt, og derfor skal der handles ud fra nuet.
#DetNyeArbejdsmarked – Vil du med?